TÄVLINGSORGANISATION.

Tävlingsledare

  Harry Thorneus
Biträdande tävlingsledare   Torgny Lindfors
Information   Stig Lindberg

Banläggning

  Rune Utterström/
Torgny Lindfors
Säkerhetsansvarig   Lars-Erik Kemlén (SSO)/
Torgny Lindfors
Tävlingssekreterare   Kent Isacsson

Tävlingskassör

  Carina Martinsson

Sekretariat

  Roger Andersson/
Kent Isacsson

Prisansvarig

  Sture Nilsson

Speaker

  Klas Gustavsson

Logistik

  Göran Ahlman/
Melvin Karlsson
Transporter   Görgen Lundgren
Hemsida   Kennet Engberg
FSR/SkytteUO repr   Lennart Broman
Vapenkontroll   Lennart Häggström

Jury

  Anslås tävlingsdagen