Välkommen till fältskyttesm 2007
Arrangör: Norrbottens ungdoms o skytteförbund